Website privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een offerte te plaatsen dan wel een opdracht te verwezenlijken. Wij streven ernaar u te allen tijde te informeren voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.

De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm (statistieken) gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment Elektro Service Lumen verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Website disclaimer & gebruiksvoorwaarden

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Elektro Service Lumen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Het auteursrecht op deze website berust bij Elektro Service Lumen of haar licentiegever(s), welke met toestemming dit grafisch materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Elektro Service Lumen. Vermenigvuldiging, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Elektro Service Lumen of diens licentiegever(s).

E-mail: disclaimer@eslelektro.nl